Lesmogelijkheden en kosten

Elke zaterdag en zondag tussen verzorgt Zwemplezier Delft zwemlessen van 30 minuten per les.

De kosten zijn per 1 januari 2023 als volgt;
Eenmalig inschrijfgeld     € 20,00 per kind
Zwemles                             € 17,00 per kind per les
Proefles (instromen)        € 17,00 per kind per les
Privéles is niet mogelijk

Het lesgeld wordt voorafgaand aan elke nieuwe maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Komt uw kind een zwemles niet zwemmen dan dient u de zwemles af te melden. U ontvangt uit coulance hiervoor een inhaaltegoed om op een later moment te besteden (let op: kinderen ingeschreven na 1 april 2022 kunnen maximaal 5 inhaaltegoeden opbouwen). Inhaaltegoeden komen na het beëindigen van het zwemtraject te vervallen.

Opzeggen
Bij tussentijds opzeggen hanteren wij 1 maand opzegtermijn. Na het behalen van het A-diploma stroomt uw kind automatisch door naar Zweminstituut Rijswijk voor het B en C diploma traject. De voorwaarden van Zweminstituut Rijswijk zijn dan van toepassing.

Proefles
Een proefles kunt u alleen afnemen als uw kind al langere tijd bij een andere zwemschool zwemlessen volgt. Tijdens de proefles zullen we in overleg met u bepalen in welk zwemniveau uw kind bij Zweminstituut Delft zal instromen.

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!